Personforsikring

Barneforsikring ved ulykke og sykdom, døgnet rundt - Testvinner Norsk familieøkonomi 2019 -

Vår barneforsikring gir erstatning både ved ulykke og sykdom. De økonomiske følgene av å stå utenfor arbeidslivet er store. Velger du vår Standard forsikring, utbetales inntil én million kroner hvis barnet skulle bli ute av stand til å arbeide i fremtiden. Med vår nye Super barneforsikring utbetales i tillegg en månedlig utbetaling på inntil 6 000 kroner ved uførhet, uansett årsak.


Ulykkesforsikring

Av og til skjer det ulykker som er så alvorlige at hverdagen endres dramatisk. Da er det viktig med den økonomiske tryggheten som en god ulykkesforsikring gir. I vår ulykkesforsikring har vi lagt stor vekt på dem som rammes hardest. Derfor gir vi dobbel erstatning for skader som fører til mer enn 50 prosent invaliditet. Det gjør det enklere å tilpasse seg en ny hverdag, der det kanskje er behov for å bygge om huset eller få spesialutstyr til bilen.

Ulykkesforsikringen gjelder overalt, døgnet rundt og gir:

  • Erstatning etter en ulykke som gjør deg medisinsk invalid
  • Erstatning til etterlatte ved dødsfall som følge av ulykke
  • Refusjon av behandlingsutgifter som følge av ulykke


Døgnåpen Helsetelefon

Har du barneforsikring, uføreforsikring, livsforsikring eller forsikringen Godt voksen i If, får du fri tilgang til døgnåpen medisinsk rådgivningstjeneste på telefon 02401.


If tilbyr også:


Livsforsikring - økonomisk trygghet for dem som er igjen. En livsforsikring kan bidra til å lette de økonomiske bekymringene hos dem som sitter igjen.


Uføreforsikring med månedlig utbetaling - trygghet ved langvarig sykdom. Uføreforsikring med månedlig utbetaling er en fleksibel forsikring som kommer raskt til utbetaling. Forsikringen gir en fast månedlig utbetaling så lenge du er syk.


Uførhet utvalgte sykdommer og skader - uførhet utvalgte sykdommer og skader gir utbetaling hvis du blir varig arbeidsufør som følge av én av 22 diagnoser som er plukket nøye ut i samråd med leger. Blant disse er kreft, hjerteinfarkt, hjerneslag og leddgikt.


Godt voksen - ny personforsikring for deg over 50

Blir du satt midlertidig ut av spill på grunn av sykdom eller ulykke, kan et tilskudd til økonomien gjøre hverdagen litt enklere.